En epidemi av trasiga människor

Allmänt, samhälle / Ensamhet, Hat, Hot, Mobbing, Rädsla, Sorg / Permalink / 0
Jag ser, hör, upplever en massa konstiga, sjuka saker och händelser sedan några år tillbaka.
Det är en sak att läsa om trasiga själar i nyheter och på andras bloggar men att uppleva det själv ger en bekräftelse på det man tar in via sociala medier och nyheter.
Är det bara jag, eller är det fler som upplever att männsikor bivit helt förvridna? Den ena värre än den andra. Att fråga sig hur de egentligen mår är ju bara slöseri med tid för det har de ju redan visat. 
Sjuka beteenden, hot, hat, övergrepp, hånande och kränkande beteenden mot andra. 
Är du också den som bara tittar på men sedan vänder dig om och går för att slippa bli inblandad? 
 
Jag ser även problem på mina barns skola och vill ta upp problemen med lärare och rektor men det förminskas och faller i glömska. De flackande blickarna från pedagoger när man ifrågasätter och ingenting händer. "Vi står med bakbundna händer" är ofta ett åtekommande svar. Det råder brist på lärare, både i skola och förskola så de behöver ju inte vara rädda för att förlora jobb. Kanske blir de utfrysta av chefer och kollegor om de vill ta tag i problemen? Jag vet inte. Att inte stävja problem i skolan med mobbing och våld är ju att svika våra barn och barn gör inte som man säger. Barn gör som man gör.
Barn är barn (och det är ju tur det) men det är vi vuxna som är ett problem. Ett stort problem. Jag har lärt mig att man inte ska lägga sig i och får fortfarande höra att jag inte ska lägga mig i. Men jag lägger mig i när andra far illa, vuxna som barn, för att jag känner empati och sorg för de som råkar illa ut. Vem ska annars finnas där för de som behöver det? Varför vill de tysta mig?
Jag har sällan fått stöd av andra utan de flesta har brutit för att de är rädda. De vill inte själva råka illa ut och de är lättledda. 
 
Jag beundrar de som söker kontakt med de som är utsatta, sätter sig ner och tar sig tid även om det inte alltid är välkommet, men då har man ändå gjort något. Alla vill ju inte bli sedda pga skam och de känner sig mindre värda. Men bara att visa att man finns och är där om någon behöver prata är guld och verkligen att visa att dåligt beteende aldrig är ok.
Vänd er från den som utsätter andra, inte från den som blir utsatt. Det är allt för ofta som offret får känna skuld och skam och får flytta på sig. 
 
Du är inte vacker för att du har en vacker yta och utåt sett är trevlig, du är vacker när du bryr dig om andra och visar empati och kärlek. En vacker själ är bra mycket finare än en påklistrad vacker yta.
  
 
Kram 
 
 
Till top